Diam ntawv thov

khoom npe Unit nqe Tshuag raws li txoj cai
Tsis muaj cov khoom tau ntxiv rau lub diam ntawv thov
sib koom
Thov tos ib pliag ...