Nag xob nag cua Irma

Nag xob nag cua nag xob nag cua Irma Irma yog ib tug tshua haib thiab Catastrophic Cape Verde nag xob nag cua, Lub Muaj Zog Tshaj Plaws cai nyob rau hauv lub Atlantic nyob rau hauv cov nqe lus ntawm ntau pab cua txij thaum Wilma, thiab cov lusteb

Nyeem ntxiv