Asian music encompasses ntau ntau suab paj nruas yeej los ntawm ntau tus neeg Esxias lub teb chaws.

Tsis muaj cov khoom muaj nyob txuam koj xaiv.