Latin paj nruag (Portuguese thiab lus Mev: suab paj nruag: suab paj nruag) yog ib hom siv los ntawm lub suab paj nruag kev lag luam raws li lub sij hawm ntes cov suab paj nruag uas los ntawm cov lus Mev thiab lus Portuguese, ua suab paj nruag hu ua ob hom lus. Nyob hauv Tebchaws Asmeskas, kev lag luam ua suab paj nruag qhia txog Latin suab paj nruag los ua cov suab paj nruag feem ntau ua lus Mev tsis hais txog nws qhov kev ua si lossis tus neeg lub tebchaws. Lub Koom Haum Rau Kev Ua Lag Luam ntawm Tebchaws Asmeskas (RIAA) thiab Billboard magazine siv qhov kev txhais cov lus Mev ntawm cov lus Mev kom taug qab cov ntaub ntawv sau ua lus Mev hauv Tebchaws Meskas. Spain, Brazil, Mexico thiab Tebchaws Meskas yog cov coob tshaj tawm suab paj nruag hauv lub ntiaj teb.

Tsis muaj cov khoom muaj nyob txuam koj xaiv.